Biletkort: fargar

Skriv ut biletkorta og slepp kreativiteten laus. Biletkorta kan brukast som utgangspunkt for samtale med barn, elevar, deltakarar, tilsette og familiar. Viss du skriv ut to eksemplar av korta kan du spela lotto og/eller memory.

Når du skriv ut biletkorta:
La innstillinga stå på «skriv ut på begge sider/print on both sides». Biletkorta blir då automatisk skrive ut med ei tilpassa bakside som også beskriv kva språk kortet er på.

Klipp etter ramma/streken på framsida av kortet.

Vil du lagra biletkorta som ein PDF?
Trykk på «skriv ut» og vel «lagre som PDF» under skrivarvalet.

Du finn over 1200 ord med bilete på Bildetema!
Den fleirspråklege biletordboka Bildetema inneheld over 1200 ord og er tilgjengeleg på eit stort utval av språk. Bildetema har ein utskriftfunksjon slik at du kan laga eigne biletkort med orda du ønskjer.

bilde av fargen blå

BLÅ

bilde av fargen gul

GUL

bilde av fargen grå

GRÅ

bilde av fargen grønn

GRØN

bilde av fargen svart

SVART

bilde av fargen rosa

ROSA


norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no


bilde av fargen lilla

LILLA

bilde av fargen hvit

kVIT

bilde av fargen rød

RauD

bilde av fargen oransje

ORANSJE

bilde av fargen brun

BRUN

bilde av enden på fettstifter som er i mange ulike farger.

ulike FARGaR


norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no