Biletkort: Lucia

Skriv ut biletkorta og slepp kreativiteten laus. Biletkorta kan brukast som utgangspunkt for samtale med barn, elevar, deltakarar, tilsette og familiar. Viss du skriv ut to eksemplar av korta kan du spela lotto og/eller memory.

Når du skriv ut biletkorta:
La innstillinga stå på «skriv ut på begge sider/print on both sides». Biletkorta blir då automatisk skrive ut med ei tilpassa bakside som også beskriv kva språk kortet er på.

Klipp etter ramma/streken på framsida av kortet.

Vil du lagra biletkorta som ein PDF?
Trykk på «skriv ut» og vel «lagre som PDF» under skrivarvalet.

Du finn over 1200 ord med bilete på Bildetema!
Den fleirspråklege biletordboka Bildetema inneheld over 1200 ord og er tilgjengeleg på eit stort utval av språk. Bildetema har ein utskriftfunksjon slik at du kan laga eigne biletkort med orda du ønskjer.

Lucia-tog

Lussekatt

Stearinljos

Elektrisk ljos

kvite klede

Glitterband


norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no


Glitter

Lucia-krans

Stjerne

Lucia-songen

Å synge saman

Peparkake


norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no

norsk (nynorsk)

morsmål.no