Tilgjengelig på

Ord og omgrep

Her finner du spill og andre ressurser på flere språk. Ressursene er gratis og kan brukes i innlæring av ord og begreper for nyankomne barn og elever.

Her finn du spel og andre ressursar på fleire språk. Ressursane er gratis og kan brukast for å lære ord og omgrep til nykomne barn og elevar.