Blomeplanter

Her finn du ein tekst på fleire språk om ulike blomeplanter. Teksten inneheld bilete og korte beskrivingar av ulike blomeplanter. 

Kva heiter verdas største blom? Kva er forskjellen på eittårige, toårige og fleirårige planter? Teksten er på seks sider. Dei to siste sidene er bilete av ulike blomeplanter.  

Desse kan til dømes brukast som biletkort til spel.