Den rike mannen og bonden – ei arabisk forteljing

Forteljinga handlar om ein rik og sjølvgod mann som møter ein fattig bonde. Dei bur begge i ein liten arabisk by. Ein dag krasjar dei inn i kvarandre på veg til bazaren i byen. Den rike mannen blir sint og fører bonden til retten. Vil du vite kva som skjedde då mennene møttest framfor dommaren? Innlegget inneheld forteljinga i utskriftsvenleg bokversjon og som lydfil.

Utskriftsvenleg versjon av forteljinga:

Lytt til forteljinga – lydfil:

den rike mannen og bonden på nynorsk