Prinsessa på erta – ei forteljing frå Danmark

Forteljinga handlar om ein prins som ville gifte seg med ei prinsesse. Då prinsen endeleg finn seg ei prinsesse, bestemmer dronninga seg for å setje prinsessa på prøve.  Er ho verkeleg ei ekte prinsesse …? 

Prinsessa på erta – utskriftsvenleg versjon