Vesle drope – fritt fortalt etter ei verdsforteljing

Ein morgon vaknar Eliana og skal ete frukost. Far hennar, Alando, sit og målar ei historie. Saman med Eliana blir vi inviterte med inn i historia, i eit vakkert, tørt og varmt landskap. Det er landet der lamaane bur.

Forteljinga i bokform – utskriftsvenleg versjon

Boka finst i tospråkleg versjon. Dette gir mange ulike moglegheiter til å synleggjere språkleg mangfald. 

Lille dråpe – film om forteljinga «Vesle drope» på bokmål

Songtekstar til songane i Vesle drope/Lille dråpe

Lydfil til songen Conte Mwen

Film med songen Conte Mwen

Sarah Camille syng songen Conte Mwen for barna i Madamløkken barnehage.