Matematikkbegreper

Heftene med matematikkbegreper er laget for å være til hjelp for å forstå innholdet i matematikkundervisningen, uavhengig av språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale ord på elevens morsmål, av tospråklige lærere, av elevene selv og av foreldre som ønsker å hjelpe til. Heftene er lagt ut i PDF-format og kan skrives ut og brukes i undervisningen og i leksearbeid. Dokumentene er ikke universelt utformet.

Heftene er lagd med utgangspunkt i den svenske ressursen som heter mattebegrep. De svenske mattebegrepene er blitt omarbeidet til en norsk versjon, og matematikksenteret har hatt en sentral rolle ved å endre, kvalitetssikre og tilpasse innholdet etter norske forhold. Morsmåls språkredaksjon har så oversatt. Heftene med mattebegreper har også blitt kvalitetssikret av andre som kan begge språk.

Matematikkbegreper, norsk nynorsk – polsk