Tilgjengelig på

Ord og begreper Słowa i pojęcia

Her finner du spill og andre ressurser på flere språk. Ressursene er gratis og kan brukes i innlæring av ord og begreper for nyankomne barn og elever.

Polsk oppslagsverk på nett // Słownik języka polskiego

Polsk

Illustrasjon: AdobeStock FeodoraEn stor polsk ordbok tilgjengelig på internett.  Internetowy Słownik języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN to praktyczny rodzaj leksykonu z krótkimi, trafnymi definicjami. Liczy on ponad sto tysięcy haseł, zawiera także duży wybór słownictwa specjalistycznego i obcego pochodzenia. Dostępna jest również m.in. encyklopedia z ogromnym zasobem haseł i definicji oraz poradnia językowa.