Tilgjengelig på

Ord og begreper کلمې او مفهومونه

Her finner du spill og andre ressurser på flere språk. Ressursene er gratis og kan brukes i innlæring av ord og begreper for nyankomne barn og elever.