Tilgjengelig på

Ord og begreper Слова та поняття

Her finner du spill og andre ressurser på flere språk. Ressursene er gratis og kan brukes i innlæring av ord og begreper for nyankomne barn og elever.

Bildekort: halloween

Ukrainsk

Bildekort med tema halloween. Skriv ut bildekortene og slipp kreativiteten løs.