Om vinterklær // Nguo za wakati wa baridi

Utelek er en stor del av norsk barnehage- og skolehverdag. Ressursen Om vinterklær på flere språk kan hjelpe personalet og gi foresatte viktig informasjon om klær.

Hvordan kan ressursen brukes?

  • Som informasjon til foresatte.
  • Som støtte i samtaler med foresatte eller på foreldremøter.
  • Henge opp tekst og bilde som plakat.

Ressursen er publisert i word-format og PDF-format. Vi anbefaler å bruke den
ikke-redigerbare versjonen hvis du ikke behersker det valgte språket. Om du behersker det valgte språket, kan word-formatet redigeres etter eget behov.

docxVinterklær – swahili og norsk