1 mai // ግንቦት 1

Teksten gir kjennskap til den historiske bakgrunnen for markeringen av 1. mai som arbeidernes internasjonale dag. Teksten inneholder også informasjon om feringen av 1. mai i Norge. Teksten egner seg best for elever på ungdomstrinnet.