1. mai – Den internasjonale dagen til arbeidarane

Gjennom teksten får vi kjennskap til den historiske bakgrunnen for markeringa av 1. mai som den internasjonale arbeidardagen. Teksten inneheld også informasjon om feiringa av 1. mai i Noreg. Teksten eignar seg best for elevar på ungdomssteget.

Foto: Flicr