Tips og ideer til markering av Morsmålsdagen

Den internasjonale morsmålsdagen feires årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. Nedenfor finner du tips og ideer til hvordan din barnehage eller skole kan markere Morsmålsdagen!

Barnelitteratur på flere språk

Be familier og ansatte ta med bøker hjemmefra til skolen eller barnehagen. Bruk bøkene, enten til lesing eller til å bli kjent med ulike type skriftspråk. Bøker på ulike språk gir også muligheten til å oppdage nye fortellinger, samtidig som man blir kjent med språk og kultur. Her kan skolenes bibliotekarer og andre ressurspersoner bidra. Det flerspråklige bibliotek har litteratur på ulike språk til utlån.

morsmålsdagen litteratur elise
Lag en utstilling med barnelitteratur på flere språk. Foto: Elise Wagner Finnanger

Arrangere fellessamlinger

Arranger fellessamlinger på tvers av avdelinger eller klasser – eller på biblioteket. I fellessamlinger kan fokuset være på både språk som er representert blant barn og voksne, og på andre språk. Bruk hverandre som ressurser!

Dramatisere kjente eventyr på ulike språk

Tre barn som kler seg ut
Foto: Robert Kneschke/ AdobeStock

For eksempel kan eventyret om «De ubudne gjestene» som er en av de flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål fremføres av ansatte, elever eller barn. Det at lærere eller barnehagepersonalet fremfører eventyret, kan være ekstra stas for barn og elever!

Invitere flerspråklige familier

Inviter inn familiene eller andre mennesker med ulike morsmål denne dagen. De kan være med og lage plakater på ulike språk eller fortelle historier på sine morsmål. Om det ikke er mulig å invitere andre inn i barnehagen eller på skolen, kan man høre om familiene har mulighet til å ferdigstille f.eks. plakater hjemme, og ta med til barnehagen eller skolen.

Bruke flerspråklige fortellinger 

De flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål finnes på flere språk, både i ettspråklige og tospråklige versjoner. Fortellingene finnes både som filmer, bildebøker og lydfiler.

Heng opp plakater

NAFO har laget plakater som kan inspirere til flerspråklig arbeid i barnehage og skole. Plakatene kan skrives ut.

  1. Plakaten Flerspråklighet er gull finnes i fire versjoner, både på bokmål og nynorsk.
  2. Plakaten som illustrer verb er en plakat der verb på ulike språk kan fylles inn i tekstbobler
  3. NAFO har også laget plakaten Hei på flere språk.
  4. Hvordan ser navnene våre ut på ulike skriftspråk? Bruk «Navne-plakaten»  – fyll ut barnas navn på ulike morsmål!
  5. Ønsk alle velkommen med  «Velkommen-plakaten» 
  6. AktivitetsbingoTall og mengde – Memoryspill og Bingospill på flere språk–  kan også benyttes

Promotering i flere kanaler

Om du vil promotere et planlagt arrangement, sette et midlertidig profilbilde eller lage en nyhetssak om Morsmålsdagen finner du bildefiler du kan bruke DFBs nedlastingsside.

Tilegn dere kunnskap om språklig mangfold