Naturområder

Opplegget består av korte faktatekster om fem ulike naturområder på landjorda og spørsmål med alternativer. Teksten kan brukes som en introduksjon til temaet.

I tillegg til nynorsk og bokmål finnes teksten på andre forskjellige språk, og de ulike språksidene tilbyr forskjellige ressurser.

Miljølære.no og Naturfagsenteret har eksempler på opplegg hvor elevene kan bli kjent med naturområder i nærmiljøet og bli bevisst på hvilken rolle naturområder har i en større sammenheng.

Miljøagentene – Les faktatekst om dyre- og plantelivet i ørkenen

Naturfagsenteret – Bli inspirert av opplegg om bærekraftig nærmiljø

NRK Skole – Se en kort film om hva et økosystem er og hvordan det påvirkes

NRK Skole – Se en kort film om hvordan havet påvirkes av klimagasser

Video om steppelandskapet i Mongolia.