Naturområde

Opplegget består av korte faktatekstar om fem ulike naturområde på landjorda og spørsmål med alternativ. Teksten kan brukast som ein introduksjon til temaet.

I tillegg til nynorsk og bokmål finst teksten på andre forskjellige språk, og dei ulike språksidene tilbyr forskjellige ressursar.

Video om steppelandskapet i Mongolia.