Naturområder // Obszary przyrodnicze

Faktatekst med oppgaver knyttet til ulike typer naturområder.
Fokusord: biosfære, biomer, tundra, steppe, savanne, regnskog, ørken

Tekst i zadania na temat różnych rodzajów obszarów przyrodniczych.
Pojęcia: biosfera, biomy, tundra, step, sawanna, las deszczowy, pustynia.

NA LĄDZIE – KRAJOBRAZY ŚWIATA (E-podręczniki)

RÓŻNORODNOŚĆ EKOSYSTEMOWA (E-podręczniki)