Naturområder // قدرتی علاقے

Opplegget består av korte faktatekster om fem ulike naturområder på landjorda og spørsmål med alternativer. Teksten kan brukes som en introduksjon til temaet.