Naturområder // محیط طبیعی

Opplegget består av korte faktatekster om fem ulike naturområder på landjorda og spørsmål med alternativer. Teksten kan brukes som en introduksjon til temaet. 

Dersom man ønsker å tilføye/fjerne noe i teksten for å tilpasse til elevenes nivå, kan man redigere innholdet i wordfilene. Miljølære.no og Naturfagsenteret har eksempler på opplegg hvor elevene kan bli kjent med naturområder i nærmiljøet og bevisst på hvilken rolle naturområder har i en større sammenheng. 

سیاره زمین، هم در هوا، خشکه و دریا، مملو از حیات است. این نواحی را ما ساحه حیاتی می گوئیم. این ساحه یا محیط حیاتی به بیوم ها (نواحی زیستی) متفاوت تقسیم می شود. بیوم ها مناطق طبیعی است که خیلی زندگی نباتی، بارندگی و درجه حرارت یکسانی دارند. این بیومها در ساحات وسیع و چند

براعظم ها خود را می گستراند.