Retten til trygt skolemiljø // Усі учні мають право на безпечне та сприятливе шкільне середовище

Redd Barna har utviklet en plakat med barnevennlig info til elever om deres rett til et trygt og godt skolemiljø. Plakaten har tilpasset informasjon om hva du kan gjøre hvis du ikke har det bra på skolen. NAFO og Redd Barna har inngått et samarbeid om oversettelse og plakaten er derfor tilgjengelig for nedlastning på mange språk. Del gjerne med foreldre og elever på digitale plattformer.