Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier

Barn i flerspraklige familier
Informasjonsheftet belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas Ferspråklige utvikling. I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.
( 👁️ =Last ned og les eller  👂🏼=hør direkte til siden)
 
Informasjonsheftet på 19 språk
Noen av heftene har også tilhørede lydfiler, en lydfil for hvert spørsmål som besvares i heftet. Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for det enkelte mennesket og for samfunnet. Språk er nært knyttet til identitet, sosialisering og kulturelle uttrykk og er derfor en viktig del av barns og voksnes liv.
Foreldre kan ha mange spørsmål knyttet til å være en flerspråklig familie, særlig når deres morsmål er minoritetsspråk i samfunnet. 
 

Albansk 👁️

albanskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

?️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Albansk

Arabisk 👁️ 👂🏼

Barn i flerspraklige familier - arabiskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

?️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Arabisk
?? Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

 

Bosnisk 👁️

bosniskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Bosnisk

Dari 👁️ 👂🏼

dariLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklgie familier - Dari.pdf

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Engelsk 👁️ 👂🏼

engelskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Engelsk

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Islandsk 👁️

islandskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Islandsk

Kurdisk - kurmanci 👁️

kurmanciLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Kurdisk-kurmanji

Kurdisk - sorani 👁️ 👂🏼

soraniLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - kurdisk-sorani

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Litauisk 👁️

litauiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Litauisk

Norsk, bokmål 👁️ 👂🏼

norsk-nynorskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Norsk, bokmål

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

 

Norsk, nynorsk 👁️

norsk-nynorskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Norsk, nynorsk

Pashto 👁️ 👂🏼

norsk-nynorskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Pashto

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Persisk 👁️

PersiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Persisk

Polsk 👁️

PolskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Polsk

Russisk 👁️

Russisk 👁️

RussiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Russisk

Somali 👁️ 👂🏼

somaliles og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Somali.pdf

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Tamil 👁️

TamilLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Tamil

Thai 👁️ 👂🏼

ThaiLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Thai

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

 

Tigrinja 👁️ 👂🏼

tigrinjaLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspråklige familier - Tigrinja

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Tyrkisk 👁️

TyrkiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Tyrkisk

Urdu 👁️

UrduLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Urdu

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no