nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

Jente med PC abstrakt bakgrunn

ናፉ (NAFO)  በቲ ምስ ዳይሬክቶሬት ትምህርቲ ዝተሓጋገዝ ፍለክሲብል ኦፕላሪንግ ዝተባህለ ፕሮጀክቱ ኣቢሉ፡ ብዙሕ ንኣስተምህሮ ስነ-ቁጽሪ ዝኸውን ቪድዮታት ኣዳልዩ ኣሎ። እቲ ተዳልዩ ዘሎ ቪድዮታት፡ ንኢንቲጀርስ፣ ደሲማል ቁጽሪ፣ ጉዚይ፣ ኣልጀብራ፣ ፋንክሽን፣ ምዕሪት፣ ሚኢታዊት፣ ጂኦሜትሪን ስታቲስቲክስን ዝተባህላ ቀንዲ ኣርእስታት ዝሓቆፈ እዩ።

 

Videoene tar for seg temaene heltall, desimaltall, brøk, algebra, funksjoner, likninger, prosent, geometri og statistikk. Videoene er tigjengelig på tigrinja. 

 

 

brøk 20halvpartenTema: Halvparten

Læringsmål: bli kjent med brøk-begrepet og løse enkle oppgaver med brøk

Nivå: 2. - 4. trinn

ፍረ-ሓሳብ: ፍርቂ
ሸቶ: ተምሃሮ፡ ምስ ኣምር ጉዚይ ይላለዩን፣ ቀለልቲ ናይ ጉዚይ ዕማማት ይዓሙን።
ደረጃ:  እዚ መምሃሪ እዚ: ንኻብ 2ይ ክፍሊ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝተዳለወ እዩ።

Les mer

rakettparadis2Tema: Hoderegning

Mål: Elevene skal gjøre overslag og finne tall ved hjelp av hoderegning.    

Beskrivelse: Opplegget passer for 3. trinn og oppover.  Her finner du oppgaver til diskusjon. 


ፍረ-ሓሳብ: ከይጸሓፍካ ምሕሳብ
ሸቶ: ተምሃሮ ከይጽሓፉ ቀልጢፎም ብምሕሳብ መልሲ ይረኽቡ።
መግለጺ: እዚ መምሃሪ እዚ ንኻብ ሳልሳይ ክፍሊ ንላዕሊ ዝኾኑ ተምሃሮ ይሕግዝ። ኣብዚ ንመመያየጢ ዝኸውን ዕማም ይርከብ።

Les mer

0 z0ku477fx7wzsdymhr7nTema: Divisjon


Mål:
Elevene skal diskutere og finne metoder for å løse divisjonsoppgaver.  


Beskrivelse:
Opplegget passer for 3. trinn og oppover.  Her finner du divisjonsoppgaver til gruppearbeid. 


ፍረሓሳብ:
ምምቃል

ሸቶ: ተምሃሮ እናተመያየጡ፣ ንናይ ምምቃል ዕማማት ዝሰርሑሉ መገዲ የናድዩ።  
መግለጺ: እዚ መምሃሪ እዚ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ንላዕሊ ንዘለዉ ተምሃሮ ይሕግዝ። ኣብዚ: ተምሃሮ ብሓባር ኮይኖም ክዓዩዎ ዝኽእሉ ዕማም ተዳልዩ ኣሎ።

Les mer

02 14 numbersTema: Tekstoppgaver (regnefortellinger)

Kompetansemål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk.  

Beskrivelse: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste, tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. 

ፍረ-ሓሳብ: ብጽሑፍ ዝተዳለዉ ዕማማት(ግድላት ስነ-ቁጽሪ)
ሸቶ: ተምሃሮ፡ ኣብ ኣስተምህሮ ስነ-ቁጽሪ ዝርከቡ ብጽሑፍ ዝተዳለዉ ዕማማት የንብቡን ይዓሙን።
መግለጺ:  እዚ መረድኢ እዚ: ብኸመይ ግድላት ክትፈትሕ ከምትጅምር ዚሕብር ኣንፈት ዚሕብ መግለጺ፣ ሊስታ ኣምራት፣ ክትዓሞም ትኽእል ዕማማትን ባዕልኻ ዕማማት ግድል ተዳልወሉ ዕማምን ዚሓዘ እዩ።

Les mer

Flere artikler …

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no