Det rullende gresskaret – en fortelling fra Iran

Fortellingen handler om en gammel dame som skal besøke sin datter og svigersønn. På veien møter hun mange farlige dyr som prøver å spise henne opp. Vil du vite hvordan denne listige damen klarer å lure de ville dyrene?