Det rullande graskaret – eit eventyr frå Iran

Forteljinga handlar om ei gamal dame som skal besøkje dottera og svigersonen sin. På vegen møter ho mange farlege dyr som prøver å ete ho opp. Vil du vite korleis denne listige dama klarar å lure dei ville dyra?  

Utskriftsvenleg bokversjon på nynorsk