Hvordan oppstår jordskjelv?

Denne teksten om hvordan jordskjelv oppstår finnes på flere språk. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser

Jordskorpa er delt inn i sju store og flere mindre plater. Disse platene beveger seg i forhold til hverandre. Platene beveger seg veldig sakte, bare noen få centimeter i året. Disse bevegelsene kalles platedrift. Platene kan bevege seg vekk fra hverandre, inn mot hverandre eller sidelangs i forhold til hverandre.  

Jordskjelv på land 

Noen ganger skjer det at plater som beveger seg sidelangs i forhold til hverandre setter seg fast. Da vil de bli liggende og presse mot hverandre. Når presset øker, samles det opp mye energi. Til slutt klarer platene plutselig å komme løs og da blir energien frigjort. Noe av energien overføres til varme og noe blir til bølger som beveger jordplatene. Når disse bølgene er kraftige, kan man merke at jorda rister. Det er dette vi kaller jordskjelv.  

Jordskjelv oppstår ofte i grensene mellom jordplatene. Det punktet nede i jordskorpa der jordskjelvet blir utløst kalles hyposenter eller fokus. Jordskjelvets episenter er det punktet på jordas overflate som ligger rett over hyposenteret.

Illustrasjonen som viser jordskjelvets hyposenter og episenter er utviklet av NORSAR og gjengitt med tillatelse.

En seismograf kan brukes for å måle hvor mye energi som blir frigjort. Ved å sammenlikne informasjon fra flere seismografer, er det mulig å beregne størrelsen på jordskjelvet og hvor det startet, altså hvor hyposenteret er. Richters skala kan brukes for å beskrive hvor stort et jordskjelv er. Skalaen går fra 1-10, og hvis jordskjelvet er kraftigere enn 6 kan det føre til store skader. Det er nesten umulig å varsle et jordskjelv før det skjer, derfor er det vanskelig for folk som opplever jordskjelv å komme seg til et sikkert sted.  

Filmer som forklarer jordskjelv

En film på engelsk som visualiserer hvordan jordskjelv oppstår. Tips: Skru av lyden for å selv forklare elevene hva som skjer.
En film som viser hvordan jordskjelv kan oppstå og hvordan vi kan måle styrken på jordskjelv.
En film som viser hvordan vi kan måle og registrere bevegelser i bakken ved hjelp av seismografer og annet utstyr.