Vei, fart, tid og akselerasjon // อัตราเร็วและอัตราเร่ง


Teksten om vei, fart, tid og akselerasjon passer for elever på ungdomstrinnet.

นี่คือเนื้อหาการสอน เรื่อง อัตราความเร็วและอัตราการเร่ง เนื้อหาเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เรื่อง ปรากฏการณ์และสสา

Ressurser på thai

Vei, fart, tid og akselerasjon – thai

Lydfil på thai