Heksen Dhegdheer – en fortelling fra Somalia // ม่มด เดกด ์เฮร ์ (เดกด ์เดร ์) (Dhegdheer)

Fortellingen handler om heksen Dhegddher. «Pass dere for heksen Dhegdheer med de lange ørene!», sa de voksne. «Ja, vi skal passe oss for heksen Dhegdheer», sa barna.