Livssynshumanisme // ลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต

ผู้นับถือลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ความเป็นมาและความสำคัญของสมาคมมนุษยนิยมของนอร์เวย์ รวมถึงลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิตทั่วโลก คืออะไร คำอธิบายอยู่ในเนื้อหาสำหรับอ่านในเรื่องลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ใต้หัวข้อเนื้อหาประกอบการสอนยังมีแบบฝึกหัดเรื่อง เสียงอ่าน และลิงก์คำศัพท์ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Undervisningsressurser på thai

Lesetekst om Livssynshumanisme på thai

Lydfil på thai

Lydfil nr 1
Lydfil nr. 2

Lesetekst om Livssynshumanisme på thai

Oppgaver om Livssynshumanismen på thai

Oppgaver om Livssynshumanismen på thai

Ordliste om Livssynshumanismen på norsk-thai

Ordliste om Livssynshumanismen på norsk-thai

Lenke til ordliste på norsk og thai om Livssynshumanismen på Quizlet