Sikkerhet på naturfagrommet // ความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

Glassbeholder_AdobeStock SpicyTruffelLes om sikkerhet på naturfagrommet; navnene på spesialutstyret og viktige sikkerhetsregler på laboratoriumet. Opplegget passer til ungdomstrinnet og består av lesetekst med oppgaver, Quizlet og ordliste som læreren kan bruke i undervisning. 

เนื้อหาเรื่อง: ความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และกฎความปลอดภัยที่สำคัญในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนเหมาะสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านพร้อมแบบฝึกหัด Quizlet และคำศัพท์ ที่ครูสามารถนำไปประกอบการสอนได้

Ressurser

docxLesetekst om sikkerhet på naturfagrommet // ความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์.

docxOrdliste_norsk-thai/คำศัพท์

docxOppgave1-thai

docxOppgave2_thai

Quizlet.com/Laboratorieutstyr