Tilgjengelig på

NAFOs fortellinger

Her finner du NAFOs flerspråklige fortellinger, både tekster, utskriftsvennlige bøker, innlest lyd, filmer og andre tilhørende ressurser. Ressursen egner seg for barn, elever og voksne. Alt er gratis!

Fortellingen “Det er bedre å snakke sant” // ሓቂ ምዝራብ ይሓይሽ

Tigrinja

Dette er en fortelling på tigrigna. ሓቂ ምዝራብ ይሓይሽ ሓደ ካብቲ “ያታዊ ምኽርታት ጽቡቕ ስነ ምግባር” ዚብል መጽሓፍ ዝተወሰደ ዛንታ እዩ። ኣዳላዊ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ወለዶ ፐብሊኬሽን ኢንተርፕላይዝ እዩ። ነቲ ዛንታ ክትሰምዕኣብዚጠውቕ