Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø // Okul ortamı hakkında ebeveynler için bilgi

Skolene har en plikt til å informere om rettigheter om skolemiljø. For å hjelpe med å formidle regelverket, har Utdanningsdirektortatet laget informasjonsmateriell.

Informasjon til elever og foreldre

 Informasjon om skolemiljø på flere språk på udir.no