Informasjon til elevar og foreldre om skulemiljø 

Skolene har en plikt til å informere om rettigheter om skolemiljø. For å hjelpe med å formidle regelverket, har Utdanningsdirektortatet laget informasjonsmateriell.

Ein presentasjon som kan visast på foreldremøte 

Informasjon til elever og foreldre

 Informasjon om skulemiljø på fleire språk på udir.no