Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø // معلومات ألولياء األمور حول البيئة المدرسية

Skolene har en plikt til å informere om rettigheter om skolemiljø. For å hjelpe med å formidle regelverket, har Utdanningsdirektortatet laget informasjonsmateriell.

Informasjon til elever og foreldre