Informasjon om ekskursjoner og leirskole // الرحلات النهارية ورحلات المبيت أثناء الدراسة

Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.

På tur- arabisk

Se også: Innkalling til foreldremøter på flere språk

Materiellet er laget av NAFO i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.