Invitasjon til foreldremøter

Foreldremøte er ein viktig arena for samarbeid med føresette i barnehage og skule. Då er det viktig at barnehagen og skulen legg til rette for at flest mogleg føresette møter på desse møta. Det å få ein invitasjon på eit språk du beherskar, opplever mange som kjent og trygt. Dette bidrar til eit likeverdig samarbeid. 

Nynorsk

docxNynorsk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

pdfNynorsk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

docxNynorsk: Invitasjon til foreldremøte i skulen

pdfNynorsk: Invitasjon til foreldremøte i skulen