Informasjon om ekskursjoner og leirskole // د ښوونځي په جریان کې ورځنې علمی سفرونه د او شپې د پاته کیدو سفرونه

Mange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer.

Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.

På tur- pashto

Se også: Innkalling til foreldremøter på flere språk

Materiellet er laget av NAFO i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.