Informasjon om ekskursjoner og leirskole // د ښوونځي په جریان کې ورځنې علمی سفرونه د او شپې د پاته کیدو سفرونه

Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.

På tur- pashto

Se også: Innkalling til foreldremøter på flere språk

Materiellet er laget av NAFO i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.