Informasjon om ekskursjoner og leirskole // การไปทัศนะศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับและทัศนะศึกษาแบบไปค้างคืน ในช่วงการศึกษา

Mange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer.

Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.

På tur – Thai

Materiellet er laget av NAFO i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Se også: Innkalling til foreldremøter på flere språk