Den kristne påskefortellingen // La historia de la Pascua cristiana

I artikkelen finnes en tekst om den kristne påskefortellingen. Temaet hører inn under KRLE.
Teksten kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn.  I artikkelen finnes også flere ressurser på spansk.

Andre ressurser på spansk