Fornybare energikilder

Denne teksten om fornybare energikilder finnes på flere språk. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser.

I hverdagen vår bruker vi mye strøm. Denne strømmen får vi fra ulike energikilder. Det finnes to typer energikilder: fornybare energikilder og ikke-fornybare energikilder. I denne teksten skal vi se på fornybare energikilder.  

Bilde av lyspærer som lyser.
Bilde: Adobe Stock
Bilde av en ledning. I bakgrunnen er det en bil.
Bilde: Adobe Stock

At en energikilde er fornybar, betyr at vi ikke kan bruke den opp. Ny energi lages hele tiden gjennom prosesser i naturen som går av seg selv. Eksempler på denne typen energikilder er vannenergi, vindenergi og solenergi. Alle disse tre energikildene får energien sin fra sola. Sola gir energi til de tre energikildene på litt forskjellige måter.

Bilde av noe lyst på en himmel.
Bilde: Adobe Stock

Vannkraft

Vannenergi er energi som kommer fra rennende vann. I Norge har vi mye rennende vann i fosser og elver, og dette kan vi utnytte for å produsere energi. Det er sola som gjør at vannet på jorda begynner å bevege på seg. Sola varmer opp vannet slik at det fordamper. Deretter samles vannet i skyer, som til slutt regner tilbake ned på jorda. På jorda renner vannet i elver og fosser ut til havet.

Vann som renner fra et høyt sted fra et lavere sted. Trær og himmel i bakgrunnen.
Foto: Adobe Stock

Vindkraft

Sola varmer også opp lufta som gjør at den beveger på seg. Dette kjenner vi som vind. Det at lufta beveger på seg, kan vi bruke til å produsere energi. Vi kan utnytte denne energien ved å sette opp vindmøller. Vindmøller er ikke en ny oppfinnelse, men har blitt brukt lenge, blant annet til å male korn og lage mel.

Bilde av flere vindmøller. I bakgrunnen ser man skog og fjell.
Bilde: Adobe Stock

Solenergi

Energien fra sola kan blant annet brukes til å varme opp både vann og husene vi bor i. Energien fra sola kan også brukes til å lage elektrisitet ved bruke det som kalles solcellepanel.

Bilde av solcellepanel som står på skrå på et gress.
Bilde: Adobe Stock
Bilde av solcellepanel på et hustak.
Bilde: Adobe Stock
Oppgaver til filmen på bokmål