Håndhygiene i barnehagen // په وړکتون کې خپل السونه په اوبو او صابون سره ومینځو

NAFO har laget en plakat som viser ulike situasjoner barna skal vaske hendene når de er i barnehagen. Plaklatene kan brukes i barnehagen sammen med barna. De kan også være fine til å henge opp eller dele ut til foresatte.