Norveç’te İlköğretim Okulu

Norveç’te İlköğretim Okulu

İlköğretim on yıl sürer- ilkokul ve ortartaokul olarak ayrılır. İlkokul 1-7 kadar olan sınıflar halinde yedi sınıftan ve ortaokul ise 8-10 kadar olan üç sınıftan oluşur. Çocuklar birinci sınıfa altı yaşına girecekleri yıl başlarlar ve ardından her yaz tatilinden sonra bir üst sınıfa doğru devam ederler.
Bir okul yılı, Ağustos ortasından başlar ve yaklaşık 20 hazirana kadar sürer. “Okul Güzergahı”anlamına gelen «Skoleruta» da çocukların okul yılı boyunca sahip oldukları tatil ve tatil günleri ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz. Skoleruta’yı okuldan alabilirsiniz. Ayrıca belediyenin internet sitesinde de bunu bulabilirsiniz.

Kamu ilköğretim okulu ücretsizdir

Norveç’te hem kamu hem de özel ilköğretim okulları vardır. Kamu ilköğretim okullarının sahibi belediyedir. Kamu okulu ücretsizdir. Bu, hem eğitim, hem de eğitimin bir parçası olan gerekli araç gereçler ve etkinliklerin de ücretsiz olduğu anlamına gelir. Zorunlu okul çağındaki tüm çocuklar, kamu ilkokuluna gitme hakkına sahiptir. Zorunlu okul yaşı 6 ile 16 arasındadır.

Devamsızlık ve izin

Norveç’te, okul çağındaki tüm çocukların ilköğretim okuluna gitmesi zorunludur. Bu da, öğrencinin tüm okul gün ve derslerinde okulda olsamsı gerektiği anlamına gelir. Yani, öğrencilerin ne zaman okula gideceğine ne zaman gitmyeceğine ebeveynler karar veremezler
Okul, öğrencilerin her gün okulda olup olmadığını kaydeder. Bir öğrenci okula gidemeyecek kadar hasta ise, ebeveynler onu evde tutabilirler. Öğrenci hasta olduğunda okulu bilgilendirmekle, ebeveynler sorumludur. Bu, dersler başlamadan önce sabah erkenden bildirilmelidir. Şayet hasatlık durumu uzara o zaman doktordan hastalık rapuru temin edilmelidir.
Okul izinleri ve genel tatiller dışında öğrencinin izin alması gerekirse, ebeveynlerin izin için önceden başvuru yapmaları gerekir. Başvuru da, öğrencinin izin almasının nedeni belirtilmelidir. Belediye, gerekçeyi uygun bulursa, iki hafta kadar izin verebilir.Norveç Kilisesi dışındaki dini bir topluluğa mensup öğrenciler, dini bayram günlerinde okuldan ayrılma hakkına sahiptir. Bu tür günler için izin başvurusu yapılmalıdır.

Norveç okullarında önemli değerler

Norveç okullarının değerleri insan hakları temeline dayanmaktadır. İnsanlık onurunun dokunulmazlığı okuldaki her alanda uyulması ve saygı duyulması gereken önemli bir değerdir.

Tüm öğrenciler okulda kendilerini güvende ve iyi hissetmelidir

Okul öğrencileri güvenle ve saygı içinde karşılamalıdır. Hiçbir öğrenci herhangi şekilde ayrımcılığa veya tacize maruz bırakılmamalıdır. Tüm öğrenciler kendilerini sınıfa ve okula ait hissedebilmelidir. Tüm okul personeli, öğrencilerin okulda iyi olmalarını sağlamalıdır. Okuldaki bir yetişkin, eğer bir öğrencinin – taciz edildiğinden veya mobbinge veya benzeri durumlara maruz kaldığından şüpheleniyorsa, o zaman kişi şunları yapmakla yükümlüdür;

 • mümkünse derhal duruma müdahale etmek ve durdurmak
 • durumu okul müdürüne bildirmek
 • olayda neler olup bittiğini araştırmak

Şayet bir öğrenci okulda kendini güvende ve iyi hissetmiyorsa, bu öğrencinin kendisini güvende ve iyi hissetmesi için gerekli planları yapmak ve önlemleri almaktan okul müdürü sorumludur. Buna okulun faaliyet görevi(sorumluluğu) denir.

Düzen ve davranış

Okullarda öğrencilerin uyması gereken düzen ve davranış kuralları vardır. Norveç okullarında düzen ve davranışlar üzerinde çalışmak için diyalog yöntemi kullanılmaktadır. Okul, öğrencinin kurallara uymadığını düşünüyorsa, konuyu ilk önce öğrenciyle konuşacaktır. Öğrenci, bu konuşmadan sonra kuralları çiğnemeye devam ederse, ebeveynlerle iletişim kurulur; bu vesileyle onlarda olaydan haberdar olur ve böylece durumu evde birlikte konuşabilirler. Ayrıca buna ek olarak her sınıfta, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte hazırladıkları kendi sınıflarına özel iyigeçinme kuralları da mevcüttür. Bu kurallar, sınıfta en iyi şekilde öğrenmek ve iyi geçinmek için nasıl davranılması gerektiğini vurgular.

Öğrenimde tüm öğrenciler eşit fırsat hakkına sahiptirler

Okul, geldikleri yer ve sahip oldukları koşullardan bağımsız olarak, tüm öğrencilere öğrenme ve gelişim için eşit fırsatlar sağlamakla yükümlüdür. Okul öğrencilerin farklı olduğunu göz önünde bulundurmalı ve herkesin okulda ve toplumda kendilerini ortama ait hissetmelerine yardımcı olmalıdır. Eğitim, öğrencilere yaşamları boyunca bilgi edinme ve öğrenme isteği vermeyi amaçlamaktadır. Okul öğrencilere yardım edeceği durumlar şunlar:

 • insan olarak gelişmek
 • konularda (derslerde) yetkinlik(uzamanlık) geliştirmek
 • topluluğa aidiyet deneyimi kazanmak
Bilde av en dame som møter elever med åpne armer

Kişiye uygun özelleştirilmiş eğitim

Tüm öğrenciler kişiye uygun eğitim alma hakkına sahipler. Öğrenciler farklıdır ve farklı şekillerde öğrenirler. Bu nedenle okul, eğitimi tüm öürencilerin en iyi şekilde yararlanabileceği şekilde ayarlamakla yükümlüdür.

Özel eğitim

Bazı öğrenciler özel eğitim hakkına sahipler. Eğer ebeveynler veya okul, öğrencinin öğrenimde yeterli verimi alamadığını düşünüyorsa, okulun öğrenciye uygun özel eğitim olanağı sağlması gerekir. Şayet okulun özel uyarlanmış eğitim girişimi beklenen sonucu vermezse, o zaman okul ve Pedagojik Psikolojik Hizmet (PPT), siz ebeveynlerle işbirliği içerisinde öğrencinin daha farklı bir ek ilave desteğe ihtiyacı var mı diye bir durum değerlendirmesinde bulunmaları gerekmektedir. Bu girişime özel eğitim denir. Özel eğitim örneğin, öğrencinin grubun geri kalanından farklı bir öğrenme hedeflerine göre çalışması, özel ekipman ve / veya öğrencinin (derste veya ders aralarında) okuldaki bir yetişkinden ekstra destek alabilmesi şeklinde düzenlenebilir.

Ev ve okul arasındaki işbirliği

Eğitim Yasası, ilkokuldaki eğitim için, okul ve ebeveynlerin ortak bir sorumluluğa sahip olduklarını belirtir. Okulun ebeveynlerle işbirliği yapma sorumluluğu vardır. İşbirliği hem ulusal düzeyde hem de okul bünyesinde gerçekleştirilir.

Ulusal düzeyde işbirliği

Yetkili makamlar ilköğretim ve lise okulları için, ulusal bir ebeveynlik komitesi kurmuştur (FUG). FUG hem ebeveynlere hem de okula danışmanlık ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca FUG ev ve okul arasındaki işbirliğiyle ilgili konularda da yetkililere tavsiyelerde bulunur.

Okul ile işbirliği

Okuldaki ebeveynler kendi aralarında bir çalışma komitesi seçerler(FAU). FAU okulla işbirliği yapar ve müdüre tavsiyelerde(önerilerde) bulunur. Çoğu okullarda, bir sınıf temsilcisi seçilir. Sınıf temsilcisi bir okul yılı için seçilir ve öğretmenlerle işbirliği yapar. Sınıf temsilcisi sınıftaki tüm ebeveynler adına okulla ilgilenen kişidir.

Sınıfta İşbirliği

Okullar açıldığında bütün okullar bir veliler toplantısı düzenlemelidir. Çoğu okullar yıl içerisinde iki veliler toplantısı düzenler, bazıları ise daha fazla. Veliler toplantısı aynı sınıf veya aynı düzeydeki sınıflar için ortaktır. Okul, okul yılı ve rutinlerine ilişkin bilgiler, veli toplantılarında verilmektedir. Eğitimin içeriği ve ebeveyn olarak bilmeniz gereken başka önemli şeyler hakkında da bilgi verilmektedir.
Veliler toplantısında ebeveynler birbirleriyle tanışabilirler. Çocuklar hem okulda hem de boş zamanlarında birlikte oldukları için ebeveynlerin birbirlerini tanımaları tanımalrı önem taşımakatadır.

Çocuğunuz için işbirliği yapmak

Ebeveynler çocuklarının okul eğitimleri için çok önemliler. Öğrencinin okulda başarılı olması için okul ve öğrencinin ebeveynlerinin birlikte çalışmaları da önemlidir. Anne veya baba olan sizler, gelişim görüşmelerine ve veli toplantılarına katılmalısınız. Çocuğunuzun okul eğitimine ilgi göstermeniz önem arz etmektedir. Okulun, çocuğunuz için iyi koşulları sağlayabilmesi için çocuğunuzla ilgili gerekli bilgileri okulla paylaşmanız önemlidir.

Çocuğunuzun okul eğitimine nasıl ilgi gösterebilirsiniz?
Anne ve babalar olarak çocuğunuzun okul eğitimiyle ilgilenmek için yapabileceği birçok şey var. Bunlardan bazıları şunlar:

 • Çocuğa / gence, okulda neler yaptıkları ve neler öğrendiklerini sorabilirsiniz.
 • Çocuğun / gencin ödevini yapması için zaman ayırabilirsiniz.
 • O ödevini yaparken, evde onunla birlikte olabilirsiniz
 • Okulun etkinliklerine katılabilirsiniz
 • Merak ettiğiniz bir şey olursa, konuşmak istediğiniz herhangi konu varsa, ya da bilgi alışverişinde bulunmak gibi bir isteğiniz varsa, okulla irtibata geçebilirisiniz.

Gelişim görüşmeleri

Gelişm görüşmesi, öğrenci, ebeveynler ve sınıf öğretmeni arasında gerçekleşen bir görüşmedir. Bu görüşmede öğrenci, veli ve öğretmen, öğrencinin okulda kaydettiği ilerleme hakkında konuşacaklar. Görüşmenin amacı, okulun ve ebeveynlerin, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek ve teşvik etmek için birlikte nasıl çalışabileceklerini tespit etmektir. Bir diğer önemli amaç ise, öğrencinin ne tür bir çalışma yöntemiyle en başarılı sonuçları elde edebileceğini bulmasıdır.
Öğrenci ve veliler, bir gelişim görüşmesi için, sınıf öğretmeniyle her okul yılı içerisinde en az iki kez görüşürler. Gelişme görüşmelerinden önce çocuğunuzla konuşun. Okula sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olup olmadığını düşünün. Şayet gerekirse, okulun toplantıların dışında da bir veli olarak sizinle iletişim kurma sorumluluğu bulunmaktadır.
Gelişim görüşmesi çocuk katılmadan yanlızca ebevenler ile öğretmen arasında da yapılabilir.

Sır saklama yükümlülüğü

Okulda çalışan herkesin sır saklama yükümlülüğü vardır. Bu, işleri vesilesiyle siz ve çocuğunuz hakkında erişmiş oldukları kişisel bilgileri başkalarına aktaramayacakları anlamına gelir. Sır saklama sorumluluğunu ihlal etmek suç sayılmaktadır.
Bu kuralın iki istisnası vardır:

 • Çocuğunuzun okulun yanı sıra başka birilerinden de yardım veya destek almaya ihtiyacı varsa, onayardım edecek kişi veya kişlere gerekli bilgileri temin etmek için okula yetki verebilirsiniz. Yetki vermek demek, okula gerekli kişilere gerekli bilgileri vermek için izin verdiğiniz anlamına gelir. Siz ve okul aktarılacak bilgiler konusunda anlaşabilirsiniz. Böyle bir yetki zamanla sınırlıdır ve dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 • Okulun, bir çocuğun ihmal veya herhangi bir şekilde zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair geçerli nedeni varsa, okul personelinin, durumu Çocukları koruma birimine bildirme mecburiyeti vardır.

Tercüman

Okulun ve ebeveynlerin iyi iletişim kurmaları ve birbirlerini anlamaları önemlidir. Bazen bir tercümana ihtiyaç olabilir. Hem okul hem de siz ebeveyler tercüman kullanmayı talep edebilirsiniz. Örneğin bir veliler toplantısı için tercümana ihtiyacınız varsa, bunu önceden okula bildirmelisiniz. Tercüman siparişini ve ödemesinden okul sorumlu. Tercümanın sır saklama sorumluluğu vardır. Çocukların tercüman olarak kullanılması yasaktır.

Eğitim planı(Müfredat)

İlköğretim ve lise okulları eğitimi ve müfredatın içeriği Eğitim Yasası tarafından yönetilir. Müfredat, genel bir bölüm ve derslerin kendine ait müfredatlarından oluşur.

Müfredatın ana bölümü(genel kısmı)

Müfredatın genel kısmı, hangi değerlerin ve ilkelerin eğitimi nitelendirmesi gerektiğini açıklar. Bu tüm İlköğretim ve lise eğitimleri için geçerlidir.
Müfredatın genel kısmı, öğrencilere çevre bilinci, eleştirel düşünme yeteneği ve etik farkındalık geliştirme fırsatı verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğrenciler ayrıca demokrasinin pratikte ne olduğunu da öğreneceklerdir.
Öğrenciler yavaş yavaş bilgi ve kalıcı anlayış geliştireceklerdir. Kendi öğrenimleri üzerine düşünmeli ve öğrendiklerini farklı bağlamlarda kullanabilmelidirler. Öğrenciler hem yalnız hem de başkalarıyla birlikte soru oluşturma ve cevap bulma pratiği yapmalıdırlar.Öğrenciler nasıl öğreneceklerini öğrenmelidirler. İşbirliği, yenilikçilik ve yaratıcılık, yargılama ve yansıtma, merak ve keşif önemlidir.

Ders müfredatları

Öğrencilerin farklı sınıflarda ne öğrenmeleri gerektiği ders müfredatlarında belirtilmiştir. Müfredatın gerekliliklerini yerine getirmek için öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğine okullar kendileri karar verir.

Değerlendirme

Öğrenciler, okulun birinci yılından itibaren öğretmenlerinden gelişim değerlendirmesi alacaktır. Bu değerlendirmeler öğrencinin uyarlanmış eğitim alması için önemlidir. Değerlendirmeler ayrıca öğrencinin öğrenme için en iyi şekilde ne yapabileceğini anlamasına da yardımcı olmalıdır. Gelişim değerlendirmeleri ders üzerine, düzen ve davranış üzerine yıl boyunca yapılır ve öğrencilere hem sözlü hem de yazılı olarak ta verilebilir.
İlkokulda öğrencilere not verilmez. Ortaokulda, öğrenciler hem dereceli hem de notsuz değerlendirmeler alırlar. Not, 1-6 arasındadır ve 6 en iyi nottur. Tüm öğrenciler kendi çalışmalarını, kendi gelişimlerini ve kendi yeterliliklerini değerlendirmek zorundadır. Buna öz değerlendirme adı verilir.

Anadili Norveççe olmayan öğrenciler

Norveççe veya Sami dili dışında bir ana dili olan öğrenciler, sınıftaki düzenli eğitimi takip etmeye yetecek kadar Norveççe öğrenene kadar özel dil eğitimi hakkına sahipler. Özel dil eğitimi şu üç seçenekten mevcüt:

 • Özel norveççe dil eğitimi – Norveç dilini öğrenmek için özel ders
 • İki dilli ders eğitimi – öğrenci dersi anlamak için anadilinde yardım alabilir
 • Anadil eğitimi – öğrenciye eğitim anadilinde verilebilir

Okul, özel dil eğitimi almaya hakkı olup olmadığını tespit etmek için öğrencinin Norveççe bilgilerinin haritasını çıkarır. Haritadan öğrencinin özel dil eğitimi hakkına sahip olduğu sonucu çıkarsa, özel dil eğitiminin içeriği ve kapsamı hakkında bir karar çıkarılır. Ebeveyn olarak sizin bu karara itiraz etmeye hakkınız vardır

Özel Norveççe dil eğitimi

Norveç’te yeni olan ve çok fazla Norveççe konuşamayan öğrenciler Norveççe öğrenmek için kendileri için tahsis edilmiş ders alabilirler. Bunun için ayrı bir müfredat var. Norveççe dil öğrenimi ilerledikçe normal bir sınıfta, biraz ilave destekle diğer öğrencilerle birlikte eğitimlerine devam edebilirler. Tüm derslerde Norveççe eğitiminden tam anlamıyla yararlanabilmek için yeterince Norveççe öğrenmek genellikle birkaç yıl kadar uzun bir zaman alabilir.

İki dilli ders eğitimi

Öğrenci, Norveççe dilini öğrendiği esnada, aynı zamanda dersleri de öğrenmeye devam edecektir. Bu nedenle öğrencinin dersleri anlması için anadilde yardım alması gerekebilir. Dersten sorumlu öğretmen ve çift dilli öğretmen, öğrencinin anadilde ne öğrenmesi gerektiği konusunda birlikte çalışırlar. Buna iki dilli ders eğitimi denir, bu da öğrencinin derslerde iki dilde eğitim aldığı anlamına gelir. Gerekirse, öğrenci iki dilli eğitim hakkına sahiptir.

Anadil eğitimi

Anadil eğitimi, anadilde eğitim almak demektir ve amaç kendi anadilinden daha fazla şey öğrenmektir. Bu, öğrencinin Norveççe öğrenmesini kolaylaştırabilir. Okul, öğrencinin anadilde eğitime ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmelidir. Okul, öğrencinin böyle bir eğitime ihtiyacı olduğunu tespit ederse, öğrencinin kendi ana dilinde eğitim almaya hakkı olur.

Yeni gelen öğrenciler için giriş eğitim imkanı

Norveç’te kısa bir süre kalmış olan öğrencilere, normal bir sınıfa başlamadan önce Norveççe öğrenmeleri için özel tasarlanmış bir giriş eğitim imkanı sunulabilir. Belediye, yeni gelen öğrenciler için onlara has gruplarda, sınıflarda veya okullarda özel tasarlanmış giriş eğitim fırsatı sağlayabilir. Bu özel eğitime kayılmak zorunlu değil, ancak bu imkandan yararlanan öğrencilerde, normal sınıflara geçişte bunun kendilerine yarar sağlamış olduğu gözlemlenmiştir. Giriş eğitim imkanıyla amaçlanan, katılım ve iyi bir öğrenme ortamı sağlamaktır.

Sınıf dışında öğrenim

Her aşamada öğrencilerin seyahate çıkmaları, müzeleri ziyaret etmeleri ve sınıf dışında farklı etkinliklerde bulunmaları olağandır. Bu, okulda olup bitene benzer bir öğretidir ve katılmak zorunludur.
Çoğu okullarda öğrenciler birkaç gğn kalacakları ve geceyide geçirecekleri kamplara giderler. Kampta kalışın amacı, öğrencileri hem akademik hem de sosyal açıdan güçlendirmektir. Okul tarafından düzenlenen geziler ücretsizdir. Geziler veya kamp hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa, gezi veya kampta kalışın nasıl planlandığyla ilgili bilgileri sorumlu öğretmenden öğrenebilirsiniz.
Özelleştirilmiş eğitim fırsatı, sınıf dışı eğitim için de geçerlidir. Bütün öğrencilerin katılması büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin farklı şekillerde öğrenmeleri önemlidir ve bu nedenle gezi türları sınıftaki sosyal beraberlik için çok önemlidir. Çocuğunuzun gezi türlarına katılmasını zorlaştıran bir durum söz konusuysa, çocuğunuz katılmasını kolaylatırmak için gerekli düzenlemeleri yapması için sınıf öğretmeniyle görüşmeniz gerekir.

Ev ödevleri

Öğrencilere okuldan sonra evde yapmaları gereken şdevler verilmesi oldukça olağan bir şey. Ödevler genellikle okulda önce işlenmiş konular ve öğrencilerin evde pratik yapması için verilir. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun ev ödevlerini takip ediyor ve ilgi gösteriyor olmanız çok iyi. Tüm okullarda ev ödevlerine yardım alma imkanları bulunmaktadır. Ev ödevlerine yardım imkanlarının hangi sınıflar için sunulduğu okuldan okula değişir. Bazı belediyelerde, ev ödevlerine yardım imkanları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından verilmektedir. Ne tür imkanların mevcut olduğunu ait olduğunuz okuldan öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerin boş zamanı

Çocuklar ve gençler her ne kadar okuldayken öğrenseler de, boş zamanlarında da bir şeyler öğrenirler.

Okul sonrası eğitim

Tüm okullarda 1-4 kadar olan sınıflardaki öğrenciler için bir okul sonrası eğitim programı bulunmaktadır. Okul sonrası eğitim programı okul öncesi ve sonrası boş zamanları değerlendiren denetim ve bakım sağlan bir imkandır. Okul sonrası eğitim programı tüm belediyelerde ücretsiz değildir, ancak bazı belediyelerde ücretsiz bir imkan sunabilirler.

Boş zaman aktiviteleri

Birçok çocuk ve genç, organize edilmiş boş zaman aktivitelerine katılmakta ve bu da onlara çok şey öğretmektedir.Okul arkadaşlarının ortak boş zaman ektiviteleri varsa, arkadaş edinmek daha kolay olur ve bu da öğrenciler için iyi sosyal koşullar yaratmaya katkı sağlayabilir. Ayrıca, ebeveynlerde çocuklarının boş zaman etkinliklerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu zaman ebeveynler etkinliklere getir götür konusunu kendi aralarında anlaşırlar ve çeşitli etkinliklerebirlikte katılırlar.Çocukları boş zaman etkinliklerine katılan çoğu anne-baba, ya aktivitelrde onları eğitmek için veya başka alanda yardımcı olabilmek için katkıda bulunurlar. Bir ebeveyn olarak mevcut boş zaman etkinlikleri hakkında diğer ebeveynlerle konuşmak isteyebilirsiniz. Birçok öğretmen, öğrencilerin boş zamanlarında neler yaptıklarıyla ilgili çok şey bilirler.

Doğum günü kutlamaları

Doğum günü kutlamalarına davet etmek yaygın bir gelenektir. Bu, özellikle çocuklar ilkokula giderken geçerlidir. Birçok çocuk bu tür kutlamalara katılmayı zorlaştıracak alerjilere veya başka yeme alışkanlıklarına sahipler. Bu nedenle çocuğunuz doğum günü kutlamalarına katılmadan önce, alerjisi olan şeyleri veya yiyemeyeceği şeyleri diğer ebeveynlere bildirmeniz önemli. Doğum gününü kutlayana ufak bir hediye götürmek adettir. Bir veliler toplantısında bir araya gelip doğum günleri ve hediyelerin büyüklüğü konusunda konuşup anlaşmak iyi bir fikir olabilir. Kimsenin bu tür kutlamalardan uzak tutulmadığını bilmek önemlidir.

Rehberlik ve eğitim

Sosyal eğitim rehberliği hakkı

Okul hem öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine hem de mesleki gelişim ve öğrenimlerine katkıda bulunmalıdır. Sosyal pedagojik danışmanlık, öğrencilerin okulda kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bunun amacı, okuldaki eğitimi ve sosyal koşulları üzerinde etkisi olabilecek kişisel, sosyal veya duygusal sorunları olan öğrencilere yardımcı olmaktır.
Destek(yardım), öğrencinin sorunlarını ve bunların kapsamını açıklığa kavuşturmak ve okulun ona nasıl yardımcı olabileceğini netleştirmek olabilir. Öğrenciler ayrıca okul dışında da yardım alabilirler. Sosyal pedagoji(eğitim) danışmanı, uygun yardım kuruluşlarını bulma ve onlarla iletişim kurma konusunda yardımcı olabilir.

Eğitim ve meslek seçim rehberliği

Öğrenciye ve velilere, öğrencinin ne tür bir lise öğretimine başvurabileceğiyle ilgili bilgiyi ortaokuldaki danışmanlar verecektir.
Eğitim ve mesleki rehberlik, öğrencilerin kendi değerleri, ilgi alanları ve ön koşullarından haberdar olmalarına yardımcı olacaktır. Bu, öğrenciye kendi kendine içgörü kazandırmalı ve iyi eğitim ve meslek seçimleri yapabilme yeteneğini kazandırmalıdır. Danışmanlar, öğrencilerin yaptıkları seçimlerin sonuçlarını değerlendirmesine yardımcı olmalı ve yanlış eğitim veya meslek seçimlerini önlemelidirler.
Öğrencilere sağlanan bilgi ve rehberlik şöyle:

 • Meslek seçimi
 • Norveç ve diğer ülkelerde eğitim olanakları
 • Ulusal ve uluslararası işgücü piyasası
 • Çeşitli rehberlik araçlarının kullanımı

Liseye geçiş süreci

İlköğretim okulunu bitiren gençler yüksek öğrenim hakkına sahiptir. Öğrenciler 10. sınıftayken, lise eğitimine başvururlar.
İlköğretim eğitimlerinin sonuna doğru Norveç’e gelen öğrencilerin, lise eğitimine başlamadan önce, daha fazla ilköğretim eğitimine ihtiyaçları olabilir, bu nedenle bazı belediyeler bu öğrencilere ekstradan bir yıl tahsis ederler. Bazı yerlerde ise öğrenciler yetişkinler için ilköğretim veya bir liseye giriş kurslarına katılabilirler. Pek çok yerde, gençlerin bir lisede daha fazla ilköğretim aldıkları kombine sınıfları bulunmaktadır.

Informasjon om norsk grunnskole på tyrkisk

Alle foto er hentet fra shutterstock.com