Invitasjon til foreldremøter // SPOTKANIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.

Se også : Informasjon om ekskursjoner og leirskole- på flere språk

docxPolsk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

pdfPolsk: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

docxPolsk: Invitasjon til foreldremøte på skolen

pdfPolsk: Invitasjon til foreldremøte på skolen