Invitasjon til foreldremøter // การประชุมผู้ปกครองสำหรับบิดามารดาและผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.

Se også : Informasjon om ekskursjoner og leirskole- på flere språk

docxThai: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

pdfThai: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

docxThai: Invitasjon til foreldremøte på skolen

pdfThai: Invitasjon til foreldremøte på skolen