Invitasjon til foreldremøter // جلسه والدین برای والدین و سرپرست

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.

docxDari: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

pdfDari: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen

Se også : Informasjon om ekskursjoner og leirskole- på flere språk

pdfDari: Invitasjon til foreldremøte på skolen

docxDari: Invitasjon til foreldremøte på skolen