Invitasjon til foreldremøter // د والدینو او سرپرست لپاره د والدینو  غونډه(جلسه)

Foreldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.

Se også : Informasjon om ekskursjoner og leirskole- på flere språk

docxPashto: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen (Word – 29 kB)

pdfPashto: Invitasjon til foreldremøte i barnehagen (PDF – 241 kB)

docxPashto: Invitasjon til foreldremøte på skolen (Word – 28 kB)

pdfPashto: Invitasjon til foreldremøte på skolen (PDF – 202 kB)