Islam

Denne teksten finnes på flere språk. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Islam er den yngste av de tre verdensreligionene som ble grunnlagt i Midtøsten. Jødedommen og kristendommen er de to andre religionene som ble grunnlagt i Midtøsten. I likhet med jøder og kristne tror muslimer at det bare finnes en gud. Derfor kalles de monoteistiske religioner. Islam er en lovreligion. Det betyr at lover og regler bestemmer hva som er rett og galt og hva muslimer skal gjøre.  

A metal islamic crescent moon and star on a green textured background
Halvmåne og stjerne er symbol for islam. Illustrasjon: Adobe Stock

Islam er den nest største av verdensreligionene, etter kristendommen. Det er omtrent 1,7 milliarder mennesker i verden som tror på islam. Folk som bekjenner seg til islam kalles muslimer. Det islamske fellesskapet kalles umma på arabisk. Umma kan deles i to hovedgrupper. Det er sunnimuslimer og sjiamuslimer. Profeten Mohammed grunnla islam omkring år 610 etter Kristus. Det skjedde i Mekka, den byen der han ble født. Mekka ligger i Saudi-Arabia. Mohammed døde i 632 etter Kristus

Koranen og hadith

Koranen er den viktigste hellige boken i islam. Ifølge islam inneholder Koranen åpenbaringene som profeten Mohammed mottok fra gud. Koranen er opprinnelig skrevet på arabisk.

Bilde av koranen og andre bøker som er oppslått på et bord.
Bilde av Koranen. Foto: Adobe Stock

Koranen består av 114 surer. Surene er delvis ordnet etter hvor lange de er. Den lengste kommer først og den korteste sist. Den første suren er et unntak, den består av den korte åpningsbønnen al-Fatiha.

I århundrene etter at Mohammed døde, ble fortellinger om hva han sa eller gjorde skrevet ned i bøker som kalles hadith. Koranen og hadith skal til sammen vise hva som er en riktig og god levemåte for muslimer.

De fem søylene

De fem søylene er prinsipper religionen er bygget på og omtales som religionens grunnleggende plikter. Selv om Islam omtales som en lovreligion, er det viktig å understreke at rett intensjon også vektlegges minst like mye av mange muslimer.

Trosbekjennelsen

Trosbekjennelsen, eller shahada, er den første av islams søyler. Den lyder slik på arabisk: «Ashhadw ana la ila Allah wa ashhadw ana Mohammad rasol Allah.». På norsk betyr det: «Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet».

Illustrasjon av trosbekjennelsen i Islam. Skrevet med arabisk kalligrafi
Trosbekjennelsen skrevet med arabisk kalligrafi. Illustrasjon: Adobe Stock

Bønn

Den andre søylen er salat, eller bønn. Fem ganger i løpet av et døgn skal muslimene be til Gud. Muslimene ber på et bønneteppe som de plasserer slik at kroppen vender mot Mekka.

Bilde av to jenter som sitter på kne med hendende foldet. De sitter på en bønneteppe.
To jenter som ber. Bilde: Adobestock

Det er viktig å være ren før man ber. Bønnene er på arabisk og inneholder tekster fra Koranen. I bønn beveges kroppen i fastlagte stillinger: Man står, bøyer seg, går ned på kne med pannen og hendene i bakken, og sitter. Fredagsbønn er felles bønn i moskéen ved middagstid på fredager. I tillegg til bønn vil man på fredager også lytte til en preken. Den som leder bønnen og preker kalles for en imam.

Fasten

Fasten er den fjerde søylen i islam. Fasten er i måneden Ramadan, det betyr at man ikke skal spise eller drikke fra soloppgang til sola går ned. Barn trenger ikke å faste. Etter solnedgang samles familien til kveldsmåltidet som kalles iftar. I Ramadan er det viktig å vise takknemlighet for det man har og være mer medfølende overfor de som ikke har så mye.

Velferdsbidraget

Den tredje søylen er velferdsbidraget, eller Zakat. Zakat er en avgift som betales etter hvor mye penger, smykker og eiendom en person har. Pengene gis til folk som trenger det.

Pilegrimsreisen

Den femte søylen er pilegrimsreisen til Mekka. Målet er å utføre hadj. Det er flere ritualer knyttet til hadj. Alle ritualene må være gjennomført for at reisen skal kunne regnes som gyldig utført hadj. Ett rituale er, for eksempel, å gå syv runder rundt Kaba. Kaba er hellig fordi den inneholder den sorte steinen. Ifølge islam er steinen av himmelsk opprinnelse og bragt til jorden av engelen Gabriel.

Muslimene skal reise på pilegrimsreisen en gang i løpet av livet, dersom de har mulighet. Hvert år reiser mellom tre-fire millioner muslimer til Mekka.

Bilde av mange mennesker som står rundt Kaba i Mekka

Kaba ligger inne i hovedmoskeen i Mekka. Bilde: Pixabay, Konevi

Film om Islams historie

Islams historie. NDLA

Finn ut mer om Islam

  • Du vil kanskje også like:
  • KRLE
  • Stikkord: