Hjelp ditt barn med lesing og skriving

Karen

Hefter som gir tips til aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna sine. De handler om det å lese, skrive, snakke og lytte.