Rettsstaten

Denne teksten om Rettsstaten finnes på flere språk. Teksten er hentet fra Zmekk.no og oversatt til flere språk av morsmål.no etter avtale med Bergen kommune. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser.

Om rettsstaten – en film fra Zmekk. no

Teksten i filmen

Illustrasjon av en bok med Norges lover og en hammer som en dommer bruker i en rettssal
Zmekk.no

Alle land har lover og regler man skal følge. Men i noen land gjelder ikke reglene likt for alle som bor der. Der kan noen bli satt i fengsel uten grunn, mens andre kan bryte loven uten å få straff.

Slik er det ikke i Norge. Det er fordi Norge er en rettsstat. Det betyr at alle må følge de samme reglene, og at domstolene passer på at de som bryter loven får straff.

En lesetest om hva en rettsstat er. Teksten er oversatt med tillatelse fra zmekk.no
Domstolene passer på at de som bryter loven får straff.

I land som ikke er rettsstater følger de ikke lovene på samme måte. Der kan for eksempel rike eller mektige mennesker slippe unna straff ved å betale politiet eller dommeren.

Hvis noen kjører over fartsgrensen og blir stoppet av politiet kan de betale politiet for å slippe at saken blir anmeldt. Det kalles en bestikkelse. Eller kanskje de kjenner dommeren i rettssaken og dermed får en mildere straff.

En sjåfør prøver å bestikke en tjenestemann

I land som ikke er rettsstater kan politiet også sette mennesker i fengsel uten at de har brutt loven. Det kan skje hvis man har andre politiske meninger eller en annen religion enn dem som har makten.

Satt i fengsel uten grunn

I Norge er det ikke slik. Her får alle en rettferdig rettssak hvis de blir beskyldt for å ha brutt loven og politiet passer på at loven gjelder likt for alle, uansett hvor mye penger eller makt de har.

Hvis statsministeren i Norge kjører for fort blir han eller hun straffet på samme måte som alle andre. Sånn er det å leve i en rettsstat.

Loven er lik for alle.


Oppgaver

  1. Hvorfor kan det være utrygt å leve i en politistat?
  2. Hva slags forhold har man til politiet i landet du kommer fra?

Ordliste

Rettsstat – En stat hvor loven gjelder likt for alle
Rettssak – En uenighet som blir avgjort av en dommer i en domstol
Politistat – En stat hvor lederne og politiet kan fengsle og straffe hvem de vil
Bestikkelse – Ulovlig betaling til en statlig ansatt for at de skal hjelpe deg

Tekst og bilder er oversatt og publisert etter avtale med Zmekk.no