Kristne høytider // วันสำคัญทางศาสนาและกฎการดำเนินชีวิตของศาสนาคริสต์

I innlegget finnes en lesetekst med tilhørende oppgaver og ordlister om kristne høytider og leveregler på thai. I tillegg finnes to filmer.

เนื้อหาเรื่อง: วันสำคัญทางศาสนาและกฎการดำเนินชีวิตในศาสนาคริสต์, แนวทางปฏิบัติตามศาสนาคริสต์คือกฎในการดำเนินชีวิต การอธิฐาน พิธีล้างบาป พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา

 Ressurser:

docxLesetekst om kristne høytider og leveregler

docxDe ti bud – på thai

docxOrdliste om kristne høytider- norsk-thai

docxOppgave 1 om kristne høytider og leveregler på thai

docxOppgave 2 om kristne høytider og leveregler på thai

En film med en bønnsang på thai